Ansatte på Rådstua Teaterhus

 

ADMINISTRASJON
Kontortid: 10.00-15.00

Ellen Zahl jonassen- Leder 
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no
Tlf: 474 68 906

Martin Fjellvang Osima er i permisjon frem til august 2020

 

KULTURSKOLEN / Rådstua Barne- og Ungdomsteater

Elin danielsen - avdelingsleder for teater
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no
Telefon: 913 52 024 

Cathrine Skjernes - Kulturskolelærer i teater og produksjonskoordinator Kulturmiks 4-8 år. Musikallærer teater
E-post: cathrine.skjernes2@tromso.kommune.no
Telefon: 776 93 310